Các kỳ LHP

Các kỳ LHP

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XV - năm 2007

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XV - năm 2007

04-11-2021

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XV được tổ chức tại Thành phố Nam Định, từ ngày ...

 Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI - năm 2009

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI - năm 2009

04-11-2021

Tháng 12/2009, tại Nhà hát Hòa Bình TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra Liên hoan phim ...

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII - năm 2011

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII - năm 2011

04-11-2021

Tháng 12/2011, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII đã diễn ra tại Nhà hát Sao ...

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVIII- năm 2013

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVIII- năm 2013

04-11-2021

Tháng 10/2013, tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu - Hạ Long đã diễn ra Liên hoan ...

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX - năm 2015

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XIX - năm 2015

04-11-2021

Với khẩu hiệu: “Điện ảnh Việt Nam – Dân tộc, Nhân văn, Sáng tạo, Hội nhập” Liên ...

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX - năm 2017

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX - năm 2017

04-11-2021

Tối 28/11, tại thành phố Đà Nẵng, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 (diễn ra ...

Các kỳ Liên hoan phim Việt Nam từ lần thứ nhất đến lần thứ XX

Các kỳ Liên hoan phim Việt Nam từ lần thứ nhất đến lần thứ XX

04-11-2021

Liên hoan phim Việt Nam từ năm 1970 đến nay đã trải qua 20 lần. Trước thềm Liên ...

Những khoảnh khắc đẹp của 20 kỳ Bông sen vàng

Những khoảnh khắc đẹp của 20 kỳ Bông sen vàng

04-11-2021

Nhìn lại những khoảnh khắc đẹp của 20 kỳ LHP Việt Nam từ lần thứ nhất năm 1970 ...

NHÌN LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG ĐÃ DIỄN RA TẠI LHP VIỆT NAM LẦN THỨ XXI

NHÌN LẠI NHỮNG HÌNH ẢNH ẤN TƯỢNG ĐÃ DIỄN RA TẠI LHP VIỆT NAM LẦN THỨ XXI

04-11-2021

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXI với tiêu chí "Xây dựng nền công nghiệp điện ...

Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam