Cơ cấu giải thưởng

Các giải chính của Liên hoan phim Việt Nam là Giải Bông Sen Vàng cho phim truyện điện ảnh, với cơ cấu:

  • Bông Sen Vàng - giải thưởng lớn nhất
  • Bông Sen Bạc
  • Giải đặc biệt của Ban giám khảo

Các ban giám khảo còn trao tặng cho những phim và tác giả, cá nhân xuất sắc nhất. Đó là các giải cho nam nữ diễn viên, họa sĩ phim, quay phim, nhạc sĩ...

Giải thưởng dành cho phim

-  Phim truyện điện ảnh: 01 Bông sen Vàng 02 Bông sen Bạc, 02 giải thưởng của Ban giám khảo.

-  Phim tài liệu: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 giải thưởng của Ban giám khảo.

-  Phim khoa học: 01 Bông sen Vàng, 01 Bông sen Bạc, 01 giải thưởng của Ban giám khảo

-  Phim hoạt hình: 01 Bông sen Vàng, 02 Bông sen Bạc, 02 giải thưởng của Ban giám khảo.

-  Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: 01 giải cho phim truyện điện ảnh.

Trong trường hợp số lượng phim dự thi của mỗi thể loại ít hơn 10 phim hoặc chất lượng phim không đáp ứng đủ tiêu chí giải thưởng của Liên hoan Phim, thì không nhất thiết phải trao đủ số lượng giải thưởng theo cơ cấu.

Giải thưởng dành cho cá nhân

-   Đạo diễn xuất sắc: 01 đạo diễn phim truyện điện ảnh; 01 đạo diễn phim tài liệu, 01 đạo diễn phim khoa học; 01 đạo diễn phim hoạt hình.
-   Tác giả kịch bản xuất sắc: 01 tác giả kịch bản phim truyện điện ảnh, 01 tác giả kịch bản phim tài liệu, 01 tác giả kịch bản phim khoa học, 01 tác giả kịch bản phim hoạt hình.
-  Đạo diễn phim truyện đầu tay xuất sắc.
-   Quay phim xuất sắc: 01 quay phim phim truyện điện ảnh, 01 quay phim phim tài liệu, 01 quay phim khoa học.
-  Nữ diễn viên chính xuất sắc: 01 nữ diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh.
-  Nam diễn viên chính xuất sắc: 01 nam diễn viên chính trong phim truyện điện ảnh.
-  Nữ diễn viên phụ xuất sắc: 01 nữ diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh.
-  Nam diễn viên phụ xuất sắc: 01 nam diễn viên phụ trong phim truyện điện ảnh.
-  Hoạ sĩ xuất sắc: 01 hoạ sĩ thiết kế mỹ thuật phim truyền điện ảnh, 02 hoạ sĩ phim hoạt hình (01 hoạ sĩ tạo hình và 01 hoạ sĩ diễn xuất).
-   Âm nhạc xuất sắc: 01 nhạc sĩ sáng tác cho phim truyện điện anh, 01 nhạc sĩ sáng tác cho phim hoạt hình.
-   Âm thanh xuất sắc: 01 thiết kế âm thanh phim truyện điện ảnh, 01 thiết kế âm thanh phim tài liệu, 01 thiết kế âm thanh phim khoa học, 01 thiết kế âm thanh phim hoạt hình.

 

Giải bình chọn của khán giả

Giải “Phim được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn dành cho phim truyện điện ảnh tham dự Chương trình phim toàn cảnh.

Giải thưởng của các cơ quan, đoàn thể và tổ chức xã hội (nếu có)

-  Giải thưởng dành cho phim.
-  Giải thưởng dành cho cá nhân.
-   Giải thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên huế dành cho phim bối cảnh được quay tại huế (trong các phim tham gia Liên hoan Phim Việt nam lần thứ XXii).

 

Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam