DỊCH BỆNH VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Trịnh Quang Bách
Biên kịch/Screenwriter: Trịnh Quang Bách
Quay phim/Cinematography: Nguyễn Việt Đức - Nguyễn Ngọc Mạnh - Lại Tùng Lâm
Âm thanh/ Sound: Đoàn Tài Trọng
Dựng phim/Editor: Đoàn Tài Trọng

DỊCH BỆNH VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

DESEASES AND RESISTANCE OF HUMAN SOCIETY

TRUNG TÂM PHIM TÀI LIỆU VÀ PHÓNG SỰ - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM,  24’, NĂM  2021 DOCUMENTARIES AND NEWSREELSCENTER- VIETNAM TELEVISION, 24MIN, 2021

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

Trong bối cảnh của đại dịch Covid 19, cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh của các đại

dịch trong lịch sử. Bệnh dịch không chỉ thử thách sức đề kháng của con người sinh học, chúng là chất thử nghiệt ngã đối với con người xã hội, kinh tế và chính trị. Sau hàng triệu năm tiến hóa sinh học và kỹ thuật nỗi ám ảnh này chắc chắn vẫn chưa mất đi trong tương lai.

SYNOPSIS:

In context of the Covid 19 pandemic, we should take a look at the panorama of pandemics in history. Diseases do not only test human resistance biologically, they are

a harsh test for human society, economy and politic. After millions of years of biological and engineering evolution this obsession is certainly

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam