ĐIỂM MÙ GIAO THÔNG

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Triệu Văn Đô
Biên kịch/Scriptwriter: Triệu Văn Đô
Quay phim/Cinematography: Triệu Văn Đô, Đăng Đức Thịnh
Âm nhạc/Music: Lê Huy Bình
Âm thanh/Sound: Lê Huy Bình
Dựng phim/Editor: Lê Huy Bình

ĐIỂM MÙ GIAO THÔNG

BLIND SPOT IN TRAFFIC

TRUNG TÂM PHIM TÀI LIỆU VÀ PHÓNG SỰ, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM,  17 PHÚT, 2020

DOCUMENTARY AND REPORTAGE CENTER, VIETNAM TELEVISION, 17 MIN., 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Vùng điểm mù của xe khách, xe tải, container là một phần nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông đáng tiếc khi người tham gia giao thông vô tình đi vào vùng điểm mù chết người này. Từ các vụ tai nạn có liên quan đến điểm mù giao thông, các chuyên gia sẽ phân tích, chỉ rõ nguyên nhân hình thành điểm mù giao thông và sự tồn tại của nó. Các phương án khắc phục từ các nhà sản xuất xe ô tô, đặc biệt là hành vi, ý thức, đạo đức và văn hóa của người tham gia giao thông sẽ giúp hạn chế các vụ tai nạn do điểm mù gây ra.

SYNOPSIS: The blind spot area of coachs, trucks and containers is part of the cause of unfortunatetraffic accidents whenpeopleaccidentally enter thisdeadlyblind spot area. From accidents related to blind spot of traffic, experts willanalyze and specify the formation of blind spot in trafficand its eXIstence. Remedialmeasuresfrom car manufacturers, especially the behavior, consciousness, ethics and culture of people in trafficwill help limit accidents caused by blind spot.

 

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam