Giới thiệu

Giới thiệu chung

lịch sử hình thành

 

cơ cấu tổ chức:

BAN TỔ CHỨC

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXII

1. Ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Tổ chức;

2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Tổ chức;

3. Bà Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Tổ chức;

4. Ông Đỗ Quốc  Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban Tổ chức;

5. Ông Nguyễn Thiên Bình - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - Phó Trưởng Ban Tổ chức;

6. Thiếu Tướng Nguyễn Bạch  Đằng - Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an - Thành viên;

7. Bà Phan Linh  Chi - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

8. Ông Lê Ngọc Trung - Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

9. Ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

10. Ông Phan Lê Hiến - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn  Phúc - Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên;

12. Ông Hoàng Trọng Quý - Phó giám đốc Sở y tế tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên;

13. Đại Tá Lê Văn Vũ - Phó giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên;

14. Ông Trương Đình  Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế - Thành viên;

15. Bà Hà Mai Hương - Giám đốc học viện Âm nhạc Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

16. Bà Nguyễn Thị Phương Nam - Phó giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên;

17. Đại Diện Lãnh Đạo Hội  Điện ảnh Việt Nam - Thành viên;

18. Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

19. Bà Chu Thị Thu Hằng - Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

20. Bà Ngô Thị Minh Nguyệt - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

21. Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng điều hành Viện Phim Việt nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

22. Bà Hoàng Thị Mai - Quyền Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Đài Truyền hình Việt nam - Thành viên;

23. Ông Nguyễn Phúc Diên - Phó giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

24. Ông Nguyễn Thanh Hải  - giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế - Thành viên;

25. Bà Hồ  Thị Kiều Anh - Trưởng phòng hành chính - Lưu trữ Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

26. Bà Lưu Thị Hương Hoài - Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

27. Ông Đoàn Minh Tuấn - Phó Tổng biên tập Tạp chí Thế giới điện ảnh, hội Điện ảnh Việt nam - Thành viên;

28. Ông Đặng Văn  Hào - Chánh Văn phòng, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

29. Ông Trần Trung Dũng - Trưởng phòng nghệ thuật, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

30. Bà Dương Thị Thu Hương - Phó Trưởng phòng nghệ thuật, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

31. Bà Vũ Thị Hồng Nga - Phó Chánh Văn phòng, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

32. Bà Phạm Thị Phương Hà - Phó Chánh Văn phòng, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

33. Bà Lê Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Phổ biến phim, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

34. Ông Lê Chí Hiếu - Phó Trưởng phòng Phổ biến phim, Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

 

ĐIỀU LỆ LIÊN HOAN PHIM

 

Lịch trình Liên hoan phim Việt Nam Lần thứ XXII

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

CỤC ĐIỆN ẢNH

BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM

LẦN THỨ XXII

______________________________________

Cập nhật 15-11-2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________________________________

 

CHƯƠNG TRÌNH

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXII

Thành phố Huế, 18-20/11/2021

_____________________________________

 

17-11

Thứ Tư

Chuẩn bị và đón khách

 

Cả ngày

Đón khách và đại biểu

đến thành phố Huế

tham dự LHPVN XXII

 

- Sân bay quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

- Các khách sạn  của LHP

+ KS Silkpath, số 2 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh, T.P Huế (BCĐ, BTC và đại biểu phía Bắc)

+ KS Azerai La Residence, số 5 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh, T.P Huế (BGK)

+ KS Morin, số 30 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh, T.P Huế (Đại biểu phía Nam)

- TB Lễ tân.

- TB Tài chính - Hậu cần

- Tình nguyện viên, Phiên dịch

- Sở VHTT;  Sở Du lịch tỉnh TTH

- TB An ninh - Y tế

- Lịch bay của đại biểu

- Phương tiện đưa đón

- Túi quà của LHP

 

13:00 - 17:00

Thực hiện test Covid (RT-PCR) cho các đại biểu tham dự LHPVN XXII khi đến khách sạn đại biểu ở

Tất cả các đại biểu đến Huế

 

- Sở Y tế tỉnh TTH

- TB Lễ tân

- TB An ninh - Y tế

- Các TB

Test sau khi đại biểu check in khách sạn. Test theo từng chuyến bay của đoàn đại biểu.

 

16:30

Tổng duyệt

Khai mạc và Họp báo

LHPVN XXII

- Ban Tổ chức

- TB Nội dung

- TB Báo chí - Tuyên truyền

- Sen Vàng

- Ê kíp sản xuất chương trình

Phòng Kim Long, Khách sạn SilkPath, TP. Huế

Số 2 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

- Sở VHTT T/P Huế

- Các TB liên quan

 

 

 

18-11

Thứ Năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày thứ nhất: Khai mạc và Họp báo Liên hoan Phim

 

08:00

Lễ dâng hoa tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Ban Chỉ đạo

- Ban Tổ chức

- UBND tỉnh TTH

- Sở VHTT, Sở DL tỉnh TTH

- BGK và Một số Nghệ sỹ điện ảnh (nếu có). Số lượng 51 người

Bảo tàng

Hồ Chí Minh

Số 7, đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

- UBND T/P Huế

- Sở VHTT T/P Huế

- TB Lễ tân.

- TB Nội dung

- TB Tài chính - Hậu cần

- Tình nguyện viên.

- Xe chở đại biểu từ các KS lúc 7:30

 

08:30

Khai mạc và Họp báo:

Xuất phát đưa các đại biểu từ các khách sạn Azerai và Morin đến Khách sạn Silkpath (Xe đón tại sảnh khách sạn lúc 8:30)

Đại biểu, khách mời có giấy mời của BTC

Các Tiểu ban

Xe xuất phát từ bên ngoài sảnh của khách sạn

 

- TB Lễ tân

- TB Tài chính - Hậu cần

 

- TB An ninh - Y tế

- Sở VHTT;  Sở Du lịch TTH

- Tình nguyện viên; phiên dịch

 

 

08:40 -

08:55

Đón khách mời, đại biểu đến dự

Khai mạc và Họp báo LHPVN XXII

Đại biểu, khách mời có giấy mời của BTC

Khách sạn SilkPath,

TP. Huế

Số 2 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

- TB Lễ tân

- TB Báo chí - Tuyên truyền

- Tất cả các TB

- Sở VHTT;  Sở DL TTH

- Tình nguyện viên, phiên dịch

- Phòng VIP

 

09:00 - 10:00

Khai mạc

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

- Chủ trì:

+) Trưởng Ban Chỉ đạo.

+) Trưởng Ban Tổ chức.

+) Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng TB Báo chí - Tuyên truyền

+) Lãnh đạo UBND tỉnh TTH.

+ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao tỉnh TTH

- Đại biểu:

+ Khách mời, đại biểu, báo chí có giấy mời của BTC

Phòng Kim Long, Khách sạn SilkPath, TP. Huế

Số 2 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

- Công ty Sen Vàng

- VTV8

- TB Nội dung

- TB Báo chí - Tuyên truyền. 

- Tất cả các Tiểu ban

- Văn phòng UBND và Sở VHTT TTH

- TNV, phiên dịch

Đại biểu dự Khai mạc LHP di chuyển từ khách Silkpath sang Học viện Âm nhạc Huế xem triển lãm và dự Khai mạc triển lãm lúc 11:00

 

10:15 - 11:00

Họp báo

Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

 

 

11:00

 

 

Khai mạc Triển lãm

“Thừa Thiên Huế,

điểm đến của các nhà làm phim”

 

- Ban Chỉ đạo

- Ban Tổ chức

- Đại biểu, khách mời có giấy mời của BTC

Khuôn viên

Học viện Âm nhạc Huế

Số 1 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

-Viện Phim Việt Nam

-TB Báo chí - Tuyên truyền

- TB Tài chính - Hậu cần

- TB Lễ tân

- TB Nội dung

- TB An ninh - Y tế

 

Xe chở đại biểu từ khách sạn Silkpath đến Học viện Âm nhạc Huế xuất phát lúc 10:15 (Đại biểu không tham dự họp báo)

 

 

 

 

 

Khai mạc Triển lãm

“Di sản và bạn”

- Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế

 

14:30

Họp rà soát công tác tổ chức Lễ Bế mạc và Trao giải LHPVN XXII

- Các TB liên quan

- Công ty Sen Vàng

- Ekip tổ chức sự kiện

Khách sạn SilkPath,

TP. Huế

Số 2 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

 

 

 

 

17:30

Dạ tiệc “Áo dài - Điện ảnh”

Khách mời, đại biểu có Giấy mời của Ban Tổ chức

Trung tâm Nhà hàng Full house

Số 45 đường Lê Lợi, T.P Huế

- UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

- Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế

 

- Tất cả các Tiểu ban

-  Xe chở đại biểu từ KS Morin, KS Azerai La Residence và KS Silkpath

 

 

09:00

-

21:30

- Chiếu phim tại các rạp;

 

Khách mời, đại biểu và khán giả giả có Giấy mời xem phim

Các rạp chiếu phim:

- Cụm rạp Cinestar (25 Hai Bà Trưng)

- Cụm rạp Lotte Cinema Huế (Tầng 4, TTTM Big C Huế, số 181 đường Bà Triệu)

- Cụm rạp BHD Cineplex (Tầng 4, TTTM Vincom Plaze Huế, số 50A đường Hùng Vương)

- Rạp Đông Ba (187 Trần Hưng Đạo)

- TB Chiếu phim, Khán giả

- TB Lễ tân

 

- TB An ninh - Y tế

- LĐ các rạp chiếu phim.

-Tình nguyện viên

Theo lịch chiếu phim của BTC

 

 

19-11

Thứ Sáu

Ngày thứ hai: Ngày của Huế

 

07:00 - 10:00

Thực hiện test Covid (RT - PCR) cho các đại biểu tham dự LHPVN XXII tại khách sạn đại biểu ở

Tất cả các đại biểu đến Huế

 

- Sở Y tế tỉnh TTH

- TB Lễ tân

- TB An ninh - Y tế

- Các TB

 

 

08:00 -

12:00

Chương trình tham quan

- Chương trình 1: Khám phá bối cảnh phim trường Huế cùng áo dài Ngũ thân

- Chương trình 2: Tìm hiểu dấu ấn của triều Nguyễn và nét văn hóa Huế

Khách mời, đại biểu của LHP đăng ký với BTC

- Đại nội Huế

- Nhà vườn An Hiên

- Nhà vườn Huế cổ

- Cung An Định

- Không gian Lê Bá Đảng

- Hue Lotus Homestay

 

- Sở Du lịch tình TTH

- TB Lễ tân

- TB Tài chính - Hậu cần

 

- Xe điện đón khách mời, đại biểu tại các khách sạn.

- Mỗi đại biểu chỉ được đăng ký 1 tour, chậm nhất vào ngày 17/11/2021.

 

20:00

Tổng duyệt Chương trình Lễ Bế mạc và Trao giải LHPVN XXII

 

- Ban Chỉ đạo

- Ban Tổ chức

 

Khuôn viên

Học viện Âm nhạc Huế

Số 1 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế                                                                         

- TB Nội dung

- Cty Sen Vàng

- Đạo diễn

- Ekip thực hiện chương trình

- Tất cả các Tiểu ban

 

 

09:00

-

21:30

- Chiếu phim tại các rạp;

 

Khách mời, đại biểu và khán giả giả có Giấy mời xem phim

Các rạp chiếu phim:

- Cụm rạp Cinestar

- Cụm rạp Lotte Cinema Huế

- Cụm rạp BHD Cineplex

- Rạp Đông Ba

- TB Chiếu phim, Khán giả

- TB Lễ tân

 

- TB An ninh - Y tế

- LĐ các rạp chiếu phim.

-Tình nguyện viên

 

 

20-11

Thứ Bảy

Ngày thứ ba: Lễ Bế mạc và Trao giải của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

 

8:00

-

17:00

Đại biểu ở tại

khách sạn

 

 

TB Lễ tân

TB An ninh - Y tế

- Tình nguyện viên.

 

Đại biểu có kế hoạch hoạt động riêng, đề nghị báo cho BTC và Tiểu ban An ninh - Y tế

 

18:30

Xe xuất phát đưa các đại biểu đến Nhà hát Sông Hương

- Khách mời.

- Đại biểu

- Ban Chỉ đạo

- Ban Tổ chức

- Các Tiểu ban

Xe xuất phát từ bên ngoài sảnh của các khách sạn

 

- TB Lễ tân

- TB Tài chính, Hậu cần

 

- Tất cả các TB

- Sở VHTT;  Sở Du lịch TT Huế

- Tình nguyện viên, phiên dịch

 

- Xe chở đại biểu từ KS Morin, KS Azerai La Residence và KS Silkpath

 

19:00

-

19:45

Đón khách mời, đại biểu đến dự Lễ Bế mạc và Trao giải LHPVN XXII

Tất cả khách mời, đại biểu

của LHP

Nhà hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế

Số 1 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

- TB Lễ tân

- Cty Sen Vàng

- Tất cả các TB

- Sở VHTT;  Sở DL TTHuế

- Tình nguyện viên

 

- Phòng VIP

 

 

 

20:10

-

22:00

Lễ Bế mạc và Trao giải Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXII

(Truyền hình trực tiếp trên VTV1, tiếp sóng trên Đài PTTH Thừa Thiên Huế )

Tất cả khách mời, đại biểu

của LHP

Nhá hát Sông Hương, Học viện Âm nhạc Huế

Số 1 đường Lê Lợi, Vĩnh Ninh,

T.P Huế

- TB Nội dung

- Cty Sen Vàng

- VTV8

- Ekip thực hiện chương trình.

- Tất cả các Tiểu ban

- Tình nguyện viên

 

 

Cúp và tiền giải thưởng

 

 

 

 

 

 

 

09:00

-

18:00

- Chiếu phim tại các rạp;

 

Khách mời, đại biểu và khán giả giả có Giấy mời xem phim

Các rạp chiếu phim:

- Cụm rạp Cinestar

- Cụm rạp Lotte Cinema Huế

- Cụm rạp BHD Cineplex

- Rạp Đông Ba

- TB Chiếu phim, Khán giả

- TB Lễ tân

 

- TB An ninh - Y tế

- LĐ các rạp chiếu phim.

-Tình nguyện viên

Theo lịch chiếu phim của BTC

 

 

21-11

Chủ nhật

Ngày tiễn đại biểu, khách mời

 

Cả ngày

Tiễn các đại biểu

 

Từ các khách sạn

- TB Lễ tân.

- TB Tài chính - Hậu cần

- Tình nguyện viên

Xe đón các đại biểu tại các khách sạn

 

 

BAN TỔ CHỨC LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XXII

 

 

 

 

 

 

Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam