LŨ MIỀN NÚI

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Trịnh Quang Tùng
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Ánh Ngọc
Quay phim/Cinematography: Đỗ Kim Quyền, Văn Huy
Âm thanh/Sound: Lê Phú Hậu
Dựng phim/Editor: Lương Hồng Quang, Đặng Văn Nam

FLOOD IN MOUTAINS

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG, 25 PHÚT 40 GIÂY, 2018 CENTRAL DOCUMENTARY AND SCIENTIFIC FILM STUDIO ONE MEMBER CO., LTD, 25 MIN., 40 SEC., 2018

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Bộ phim kể về sự hình thành của lũ miền núi. Từ đó đưa ra những phân tích khoa học để giúp người dân có những hành động và giải pháp phòng tránh lũ.

SYNOPSIS: The film tells about the formation of flood in moutains. Fromthere, providingscientificanalysisprovided to help taking actions and solutions to preventfloods.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam