MA TÚY KHÔNG DƯỢC CHẤT

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: NSƯT Vũ Hoài Nam
Biên kịch/Scriptwriter: Vũ Hoài Nam
Quay phim/Cinematography: Nguyễn Việt Đức
Âm nhạc/Music: Lê Huy Bình

Âm thanh/Sound: Lê Huy Bình Dựng phim/Editor: Lê Huy Bình

HEROINWITHOUT ACTIVE ELEMENT

TRUNG TÂM PHIM TÀI LIỆU VÀ PHÓNG SỰ, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM,  25 PHÚT, 2020 DOCUMENTARY AND REPORTAGE CENTER, VIETNAM TELEVISION, 25 MIN., 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

Các hành vi và hình thức đánh bạc đã có từ lâu trong đời sống xã hội. Ở mức độ nhất định, đây được xác định là một hành vi phạm pháp, là một “tật” xấu bị lên án gay

gắt. Tuy nhiên chỉ gần đây khoa học mới có những cắt nghĩa đầy đủ về tính chất của hành vi này dưới góc nhìn của một căn bệnh, gọi là bệnh nghiện hành vi điển hình. Thông qua những phân tích khoa học, bộ phim sẽ cung cấp những thông tin và nhận thức chính xác hơn về một trong những hành vi có thể khiến con người bị vướng vào vòng nghiện ngập không kém gì các loại ma túy.

SYNOPSIS:

Gamblingbehaviors and forms have a long history in social life. To a certain extent, thisisdetermined to be an illegalact, a bad “disease” thatisstronglycondemned. However, itisonlyrecentlythat science has fullyexplained the nature of thisbehaviorfrom the perspective of a disease, calledtypicalbehavioral addiction. Throughscientificanalysis, the film willprovide more accurate information and awareness about one of the behaviorsthat can cause people to be caught in the cycle of addiction as much as drugs.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam