MỐI LIÊN HỆ

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Vũ Hoài Nam
Biên kịch/Scriptwriter: Vũ Hoài Nam
Quay phim/Cinematography: Lại Tùng Lâm
Âm nhạc/Music: Lê Huy Bình
Âm thanh/Sound: Lê Huy Bình
Dựng phim/Editor: Lê Huy Bình

RELATIONSHIP

TRUNG TÂM PHIM TÀI LIỆU VÀ PHÓNG SỰ, ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM,  22 PHÚT, 2020

NEWSREEL AND DOCUMENTARY CENTER, VIETNAM TELEVISION, 22 MINS, 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Các sinh vật tự nhiên có mối liên hệ chặt chẽ với con người. Sự tồn vong của chúng phụ thuộc rất lớn vào thái độ, cách ứng xử của con người.Trên thực tế, sự suy thoái của hệ sinh thái biển đang trở thành một vấn đề có tính thời sự mang tính toàn cầu nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Trước đây đã có nhiều đề cập về vai trò của con người đối với những hệ quả của sự ô nhiễm dẫn tới suy thoái các hệ sinh thái nhưng bằng chứng còn khá nhạt. Hiện tại những tác động của con người lên các hệ sinh thái ngày một rõ ràng hơn, chỉ rõ hơn về trách nhiệm của con người với sự suy thoái của môi trường biển.

SYNOPSIS: Natural organisms have a close connection to humans. Theirsurvivaldepends on the attitude and behavior of people. The degradation of marine ecosystemsisbecoming a global issue in general and in Vietnam in particular. The role of humans has been regarded as the consequence of pollution leading to the degradation of ecosystems, but the evidenceisratherweak. Nowadays, human impacts on ecosystems are becomingclear, which shows the responsibility of humans for the degradation of the marine environment.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam