MỘT GIẢI PHÁP MỀM

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Nguyễn Sỹ Bằng
Biên kịch/Scriptwriters: Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Sỹ Bằng
Quay phim/Cinematography: Nguyễn Anh Tuấn
Âm thanh/Sound: Hoàng Gia Triệu
Dựng phim/Editor: Nguyễn Kinh Sử

A SOFT SOLUTION

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG, 32 PHÚT, 2018 NATIONALDOCUMENTARY AND SCIENTIFIC FILM  STUDIO ONE  MENBERCO., LTD, 32 MINS, 2018

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

Bộ phim kể về việc nghiên cứu giống vịt biển. Giống vịt kiêm dụng giúp người dân có một sinh kế mới,có thể phát triển ngay vùng nước lợ, ngập mặn, vùng hải đảo, thích ứng với biến đổi khí hậu.

SYNOPSIS:

The film is about the sea ducks study. The dual-use duck breed helps people have a new livelihood, can develop immediately brackish water, mangroves, islands, adapting to climate change.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam