NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Dương Ngọc Hòa
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Vũ Đức
Quay phim/Cinematography: Tạ Đức Nguyên, Nguyễn Phương Hoa
 Âm thanh/Sound: Nguyễn Sỹ Bằng
Dựng phim/Editor: Trịnh Thị Ngọc Quỳnh

SOLAR ENERGY

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG, 30 PHÚT, 2018

NATIONAL DOCUMENTARY AND SCIENTIFIC FILM  STUDIO ONE  MENBER CO., LTD, 30 MINS, 2018

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Bộ phim kể về việc phát triển năng lượng mặt trời của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề năng lượng, bảo vệ môi trường an toàn, bền vững.

SYNOPSIS: The film is about the development of solarenergy in Vietnam in solvingenergyproblems, protecting the environmentsafely and sustainably.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam