NGƯỜI HÙNG

15-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Phạm Thị Minh Nguyệt
Biên kịch/Scriptwriter: Lê Anh Việt
Âm nhạc/Music: Đặng Duy Chiến
Âm thanh/Sound: Hoàng Thu Thủy
Họa sĩ chính/Main artist: Phạm Thị Minh Nguyệt
Dựng phim/Editor: Phùng Văn Hà

 

THE HERO

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM, 10 PHÚT, 2020

VIETNAM ANIMATION JOINT STOCK COMPANY, 10 MIN., 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Mèo Mun là một diễn viên chuyên đóng vai người hùng trên sân khấu. Mèo Mun bị ảo tưởng về sức mạnh của mình nên đã ngộ nhận, lẫn lộn giữa vai diễn trên sân khấu với bản thân mình ở ngoài đời. Mèo Mun xích mích với bạn diễn Chó Khoang và bỏ đi để thể hiện bản thân. Mèo Mun bị Mèo hoang dẫn dụ đến đấu với chó Hoang, suýt bị nguy hiểm đến tính mạng. Rất may, Chó Khoang và các bạn đã kịp đến giải nguy cho mèo Mun, khiến mèo Mun nhận ra bài học cho bản thân mình.

SYNOPSIS: Mun is an actor who specializes in playing heroes on stage. Mun was delusional about his strength, so he misunderstood and confused his role on stage with himself in real life. Mun quarrels with co-star Khoang and leaves to express himself. Mun was lured by a wild cat to fight with a wild dog, almost in danger of life. Fortunately, Khoang and his friends were able to rescue Mun in time, making Mun realize a lesson for himself.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam