NGƯỜI THẦY CỦA MUÔN ĐỜI

15-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Vũ Duy Khánh
Biên kịch/Scriptwriter: Bùi Hoài Thu
Âm nhạc/Music: Ngô Hồng Quang
Âm thanh/Sound: Trần Xuân Tú
Họa sĩ chính/Main artist: Vũ Duy Khánh
Dựng phim/Editor: Nguyễn Duy Long

 

MASTER OF ETERNITY

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM, 20 PHÚT, 2019

VIETNAM ANIMATION JOINT STOCK COMPANY, 20 MIN., 2019

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

Bộ phim xoay quanh nhân vật lịch sử - văn hóa Chu Văn An, một nhà Nho sống ở vương triều Trần. Ông là một vị quan thanh liêm, chính trực và một người thầy tài năng, đức độ, hết lòng thương yêu học trò. Sau khi dâng Thất trảm sớ trừng trị lũ quan lại sâu mọt hại dân nhưng không được nhà vua phê chuẩn, Chu Văn An từ quan về quê mở lớp dạy học, cứu giúp những người dân nghèo, hiếu học. Tài năng, đức độ của ông đã lay động được cả trời đất khiến cho người học trò là con trai thủy thần cảm động, quyết tâm làm mưa, trừ hạn giúp thầy đạt được tâm nguyện. Chu Văn An với tấm gương sáng về lòng ngay thẳng, chính trực, yêu thương con người được dân chúng ca ngợi là Vạn thế sư biểu, nghĩa là Người thầy muôn đời của Việt Nam.

SYNOPSIS:

The film revolves around historical and cultural character Chu Van An, a confucian living in the Tran dynasty. He is an honest, upright mandarin and a talented, virtuous teacher who whole heartedly loves his students. The petition for punishing seven mandarin sharmed people was not approved, Chu Van An resigned as mandarin

and returned his hometown to open class helping the poor and studious people. His talent and virtue moved heaven and earth, making his student - the son of the naiads, determined to make rain, eliminate drought helping him achieve the wish. Chu Van An was praised because of his shining example of uprightness, integrity, and love for people as a Master of eternity of Vietnam.

 

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam