NỮ DU KÍCH SÔNG HƯƠNG

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Đào Duy Từ
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Sỹ Hảo
Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Thanh Bình
Âm thanh/Sound: Nguyễn Vinh Khoa
Dựng phim/Editor: Nguyễn Thương Trang

FEMALE GUERRILLA OF HUONG RIVER

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TÀI LIỆU VÀ KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG, 30PHÚT, 2019

CENTRAL DOCUMENTARY AND SCIENTIFIC FILM STUDIO ONE MEMBER CO., LTD, 30 MIN., 2019

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Bộ phim nói về sự chiến đấu gan dạ, dũng cảm và anh dũng của 11 cô gái đội nữ du kích sông Hương trong chiến dịch bảo vệ cố đô Huế của cuộc tổng tấn công Mậu Thân năm 1968. 4 người trong đội nữ du kích đã ngã xuống nơi cửa ngõ Cố đô. Sau chiến công vang dội đó đội nữ du kích đã được Bác Hồ gửi thư khen ngợi.

SYNOPSIS: The film is about the courageous, brave and heroic fighting of 11 girls of the Huong River female guerrilla team in the campaign to protect the ancient capital Hue of the

1968 Tet Offensive. Four members of the female guerrilla team fell at the gate of the ancient capital. After that successful victory, the women guerrillas received a letter of praise from Uncle Ho

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam