Ô NHIỄM TRẮNG

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Dương Văn Huy
Biên kịch/Scriptwriter: Kỳ Nam, Dương Văn Huy
Quay phim/Cinematography: Đặng Công Sơn, Dương Văn Huy, Nguyễn Tuấn Anh
Âm thanh/Sound: Dương Thế Vinh
Dựng phim/Editor: Nguyễn Kinh Sử

WHITE  POLLUTION

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TÀI LIỆU KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG, 33 PHÚT, 2019

NATIONAL DOCUMENTARY AND SCIENTIFIC FILM  STUDIO ONE  MEMBER  CO., LTD, 33MINS, 2019

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM : Thói quen hàng ngày khi sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần một cách tràn lan vô ý thức của người dân Việt Nam vô tình đã tạo ra hiểm họa đối với môi trường, cuộc sống của chính thế hệ mình và thế hệ tương lai. Bộ phim cũng đưa ra các phân tích của các nhà khoa học nhằm có cái nhìn sâu hơn về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông – Ô nhiễm trắng – với sức khỏe con người cùng với đó là nỗ lực của chính phủ, các cấp chính quyền, người dân và doanh nghiệp với quyết tâm kiểm soát ô nhiễm trắng.

SYNOPSIS: Using plastic bags and disposable plastic items unconsciously as a daily habit of the Vietnamese people inadvertentlycreated a danger to the environment and the nextgeneration’slives. The film alsogives the analysis of scientists to have a closer look at the harmfuleffects of plastic waste, plastic bags - White pollution - on humanhealthalongwith the government’s efforts, authorities, people, and businesses withdetermination to control white pollution.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam