PHẠM NGỌC THẠCH NGƯỜI THẦY THUỐC TRỌNG NGHĨA THƯƠNG DÂN

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Hoàng Dũng
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Sỹ Hảo
Quay phim/Cinematographer: Vương Khánh Trần Linh
Âm thanh/Sound: Nguyễn Vinh Khoa
Dựng phim/Editor: Đặng Hoàng Huy

PHAM NGOC THACH - THE GREAT CARING DOCTOR

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TÀI LIỆU VÀ KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG, 34PHÚT, 2019

CENTRAL DOCUMENTARY AND SCIENTIFIC FILM STUDIO ONE MEMBER CO., LTD, 34 MIN., 2019

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

 

Bác sỹ Phạm Ngọc Thạch - Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam - nhà khoa học

lỗi lạc với tư duy thực hành và tư tưởng khoa học tiên tiến đã cống hiến trọn đời cho cách mạng. Ông là tấm gương tiêu biểu cho các thế hệ thầy thuốc ở nước ta. Những quyết sách và nghiên cứu của ông đã đẩy lùi được nhiều bệnh dịch, đồng thời góp phần vào sự phát triển của y học thế giới.

SYNOPSIS:

Dr. Pham Ngoc Thach - Vietnam’s first Minister of Health - a brilliant scientist with practical thinking and advanced scientific thought who has dedicated his life to the revolution. He is the typical example for generations of physicians in our country. His decisions and research have repelled many diseases and contributed to the development in world medical science.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam