CUỘC SỐNG TUYỆT ĐẸP

CUỘC SỐNG TUYỆT ĐẸP

Đạodiễn/Director: NSƯT Phạm Hồng Sơn
Biên kịch/Scriptwriter: NSƯT Phạm Hồng Sơn
Âm nhạc/Music: Trần Tùng
Âm thanh/Sound: Nguyễn Hồng Quân
Họa sĩ chính/Main artist: NSƯT Phạm Hồng Sơn
 Dựng phim/Editor: Thế Anh

SERIES PHIM CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ỐC SÊN TIA CHỚP

SERIES PHIM CUỘC PHIÊU LƯU CỦA ỐC SÊN TIA CHỚP

Đạo diễn/Director: Trịnh Lâm Tùng
Biên kịch/Scriptwriters: Minh Nguyệt - Hoài Thu
Âm nhạc/Music: Trần Tùng
Âm thanh/Sound: Nguyễn Duy Long
Họa sĩ chính/Main artist: Trịnh Lâm Tùng
Dựng phim/Editor: Tuệ Minh

PHIM CUỘC PHIÊU  LƯU CỦA BÚT CHÌ

PHIM CUỘC PHIÊU LƯU CỦA BÚT CHÌ

Đạo diễn/Directo: Đào Minh Uyển
Biên kịch/Scriptwriter: Mỹ Ngọc
Âm nhạc/Music: Võ Thanh Bình
Âm thanh/Sound: Võ Thanh Bình
Họa sĩ chính/Main artist: Nguyễn Thế Toàn - Đăng Hải
Dựng phim/Editor:

PHIM  CON CHIM  GỖ

PHIM CON CHIM GỖ

Đạodiễn/Film classification: NSUT Trần Khánh Duyên
Biên kịch/Scriptwriter: Đàm Thùy Dương
Âm nhạc/Music: Đặng Duy Chiến
Âm thanh/Sound: Trần Khánh Dư
Họa sĩ chính/Main artist: NSUT Trần Khánh Duyên
Dựng phim/Editor: Tô Quốc Nam

PHIM CHIẾN BINH MÈO MŨI ĐỎ

PHIM CHIẾN BINH MÈO MŨI ĐỎ

Đạodiễn/Director: Bùi Mạnh Quang
Biên kịch/Scriptwriter: Vĩnh Hà – Ngọc Hân
Âm nhạc/Music: TrầnTùng
Âm thanh/Sound: Nguyễn Duy Long
Họa sĩ chính/Main artist: Bùi Mạnh Quang
Dựng phim/Editor: Bùi Mạnh Quang

PHIM BÍ MẬTCỦA KHU VƯỜN

PHIM BÍ MẬTCỦA KHU VƯỜN

Đạodiễn/Director: NSUT Lê Bình
Biên kịch/Scriptwriter: Dương - Thuần
Âm nhạc/Music: Nguyễn Đức Minh
Âm thanh/Sound: Cao Đăng Giang
Họa sĩ chính/Main artist: NSUT Lê Bình
Dựng phim/Editor: Cao Đăng Giang

ÁNH SÁNG KHÔNG BAO GIỜ TẮT

ÁNH SÁNG KHÔNG BAO GIỜ TẮT

Đạodiễn/ Director:  NSUT Phạm Hồng Sơn
Biên kịch/ Scriptwriter: NSUT Phạm Hồng Sơn - Phạm Đình Hải
Âm nhạc/ Music: Đặng Duy Chiến
Âm thanh/ Sound: Nguyễn Hồng Quân
Họa sĩ chính/ Main Artist: NSUT Phạm Hồng Sơn
Dựng phim/ Editor: Hải Yến

Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam