ĐOẠN TRƯỜNG VINH HOA

ĐOẠN TRƯỜNG VINH HOA

Đạo diễn/ Director: Lê Mỹ Cường - Thanh Nguyễn
Biên kịch/Scriptwriter: Lê Mỹ Cường
Quay phim/Cinematographer: Lê Mỹ Cường - Thanh Nguyễn
Âm thanh/Sound: Hoàng Thu Thủy
Dựng phim/Editor: Phạm Thị Hảo

 

PHIM ĐỎ

PHIM ĐỎ

Đạo diễn/Director: Nguyễn Quang Quyết
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Huy Hùng
Quay phim/Cinematographers: Hà Hải Long
Âm thanh/Sound: Đào Thị Hằng - Lê Ngọc Chiến
Dựng phim/Editor: Vũ Thị Thu Hương

 

ĐIỆN ẢNH ĐẮKLẮK - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

ĐIỆN ẢNH ĐẮKLẮK - NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Đạo diễn/Director: Phạm Xuân Thắng
Biên kịch/Scriptwriter: Lê Bình
Quay phim/Cinematographer: Quang Hào - Lê Tuấn
Âm thanh/Sound: Giang Thanh
Dựng phim/Editor:Thái Hà

 

CON TÀU HUYỀN THOẠI T5

CON TÀU HUYỀN THOẠI T5

Đạo diễn/ Director: Nguyễn Quý Mạnh Minh - Dương Văn Huy
Biên kịch/Scriptwriter: Bùi Thị Thoa
Quay phim/Cinematographer: Dương Văn Huy -Vũ Thành Luân
Âm thanh/Sound: Nguyễn Kinh Sử - Trung Hiếu
Dựng phim/Editor: Nguyễn Kinh Sử

CUỘC CHIẾN KHÔNG GIỚI HẠN

CUỘC CHIẾN KHÔNG GIỚI HẠN

Đạo diễn/Director: Nguyễn Quang Tuấn - Nguyễn Ánh Ngọc
Biên kịch/Scriptwriter: Vũ Thị Diệp
Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Thanh Bình - Vương Khánh Trần Linh - Ngô Quang Hùng
Âm thanh/Sound: Nguyễn Vinh Khoa
Dựng phim/Editor: Trịnh Thị Ngọc Quỳnh - Nguyễn Thanh Hoàng

 

ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU


Đạo diễn/Director: Nguyễn Văn Đức
Biên kịch/Screenwriter: TS Phạm Xuân Mừng, Trần Đình Tuấn, Nguyễn Văn Đức, Lương Xuân Trường.
Quay phim/Cinematographer: Nguyễn Việt Hùng (DOP), Nguyễn Thành Bình, Hoàng Phan Quý, Nguyễn Hoàng Long
Âm thanh/Sound: Chu Đức Thắng
Dựng phim/Editor: Nguyễn Anh Quân, Xuân Thắng

 

CON ĐƯỜNG KHÔNG PHẲNG

CON ĐƯỜNG KHÔNG PHẲNG

Đạo diễn/Director: Đào Đức Thanh
Biên kịch/Scriptwriter: Đặng Thị Linh
Quay phim/Cinematographer: Đỗ Kim Quyền - Đào Đức Thanh - Đức Anh
Âm thanh/Sound: Nguyễn Trung Hiếu
Dựng phim/Editor: Nguyễn Thương Trang

 

CÔ ĐỠ THÔN BẢN

CÔ ĐỠ THÔN BẢN

Đạo diễn/ Director: Hoàng Hà Lê
Biên kịch/Scriptwriter: Bùi Thị Thoa
Quay phim/Cinematography: Đào Đức Thanh
Âm thanh/Sound: Nguyễn Trung Hiếu
Dựng phim/editor: Nguyễn Thương Trang

CHUYỆN THẬT TRƯA 30/4/1975

CHUYỆN THẬT TRƯA 30/4/1975

Đạo diễn/ Director:  Phạm Việt Tùng - Chu Thùy Trang
Biên kịch/Screenwriter: Trần Thị Thu Hằng - Chu Thùy Trang
Quay phim/ Cinematography: Thanh Triều
Âm thanh/ Sound: Lê Văn Tuấn
Dựng phim/ editor: Lê Văn Tuấn

CHUYỆN Ở PÁ NÓ

CHUYỆN Ở PÁ NÓ

Đạo diễn/ Director: Dương Ngọc Hòa
Biên kịch/Scriptwriter: nguyễn Thị Thiên Thanh
Quay phim/Cinematography: Tạ Đức nguyên - Dương Ngọc Hòa
Âm thanh/Sound:NguyễnSỹ Bằng
Dựng phim/editor: Trịnh Thị Ngọc Quỳnh

CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẢN RÀO TRE

CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẢN RÀO TRE

Đạo diễn/Director: Nguyễn Văn Kiểm
Biên kịch/Scriptwriter: NguyễnSỹ Hảo
Quay phim/Cinematography: Đỗ Kim Quyền
Âm thanh/Sound: Nguyễn Trung Hiếu
Dựng phim/editor:Vũ Thị Duyên

 

ÁNH SÁNG  CỦA CON

ÁNH SÁNG CỦA CON

Đạo diễn/ Director: Đỗ Thị Huyền Trang
Biên kịch/Scriptwriter: Đỗ Thị Huyền Trang
Quay phim/Cinematography: Vương Khánh Trần Linh - Mai Quốc Thịnh
Âm thanh/Sound: Dương Thế Vinh
Dựng phim/editor: Nguyễn Thị Thu Thảo

Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam