SERIES HIỆP SĨ NGHÉ VÀNG

15-11-2021
In trang

Đạodiễn/Director: NSƯT Trần Khánh Duyên
Biên kịch/Scriptwriter: tập/Episode 1: Phạm Thanh Hà, tập/Episode 2: Nguyễn Thu Trang
Âm nhạc/Music: Đặng Duy Chiến
Âm thanh/Sound: Nguyễn Duy Long
Họa sĩ chính/Main artists: NSND Nguyễn Thị Phương Hoa
Dựng phim/Editor: Tô Quốc Nam

NGHE VANG KNIGHT SERIES

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM, 20 PHÚT, 2020

VIETNAM ANIMATION FILM JOINT STOCK COMPANY, 20 MINS, 2020

PHÂN LOI  PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

Hiệp sĩ Nghé Vàng là tập 1 của series Hiệp sĩ Nghé Vàng. Phim kể về chú Nghé Vàng vốn tính nhút nhát nhưng luôn mơ ước trở thành Hiệp sĩ để bảo vệ mọi người. Nhờ một trận mưa sao băng mà ước mơ của Nghé Vàng thành sự thực. Nghé Vàng đã dần tự tin, phát huy khả năng của mình chống lại bọn sói – đám hàng xóm hung hăng tại Rừng Đen - bảo vệ cuộc sống bình yên cho khu Rừng Thưa và thực hiện ước mơ trở thành Hiệp sĩ của mình.

Một cuộc đấu trí là tập 2 của series Hiệp sĩ Nghé Vàng.  Phim kể về cuộc đọ sức, đọ trí của Nghé Vàng và

các bạn chống lại tên Cá Sấu hung ác muốn độc chiếm hồ nước ngọt trong mùa khô hạn. Tên Cá Sấu cậy mạnh bắt các bạn phải phục vụ, phải đi kiếm thức ăn về cho hắn. Dù Nghé Vàng có sức mạnh thần kỳ nhưng không thể chế ngự được Cá Sấu khi ở dưới nước. Cuối cùng, Nghé Vàng và các bạn hợp sức, dùng mưu hạ gục Cá Sấu, dạy cho hắn một bài học, giành lại hồ nước cho mọi người.

SYNOPSIS:

“Nghe vang Knight” is episode  1 of the series “Nghe vang Knight”. The film tells the story of a shy boy, but he always dreams of becoming a Knight to protect everyone.  Thanks to a meteor shower, Nghe’s dream comes true. Nghe vang has gradually  gained confidence, promoting his ability to fight the wolves - the aggressive neighbors  in the Black Forest - to protect the peaceful  life of the forest and make his dream come true.

“Duel of wits” is episode  2 of the series “Nghe vang Knight”. The film tells about the duel and match of the Nghe vang Knight and his friends against the evil Crocodile  who wants to monopolize the freshwater lake through  the dry season. The Crocodile  forces members  in the forest to serve food for him. Nghe vang has magical powers; however,  it cannot overpower the Crocodile  in the water. In conclusion, Nghe vang and his friends teamed up to defeat Crocodile,  teached  him a lesson, and regained  the lake for everyone.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam