SỰ TÍCH HOA THIÊN ĐIỂU

15-11-2021
In trang

THE LEGEND OF BIRD OF PARADISE FLOWER

CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG PHIM HOẠT HÌNH VIỆT NAM, 10 PHÚT, 2020

VIETNAM ANIMATION JOINT STOCK COMPANY, 10 MIN., 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

 

Bộ phim kể về cuộc gặp gỡ giữa chàng trai Tây Nguyên K’Dam và con chim lạ có bộ lông rực rỡ ánh lửa. Sau khi cứu chim lạ thoát khỏi bầy dơi, K’Dam chăm sóc chim lạ đang bị thương nặng. Họ trở thành đôi bạn thân thiết. Chim lạ hồi phục sức mạnh, gắn bó với buôn làng, bảo vệ cho mọi người khỏi sự quấy phá của bầy dơi. Tên Dơi chúa tức giận dẫn bầy dơi đến tấn công buôn làng. K’Dam cùng dân làng ra sức chống lại bầy dơi ác. Trong lúc K’Dam bị nguy hiểm, chim lạ đã xả thân cứu K’Dam, hóa thành một ngọn lửa bùng cháy để tiêu duyệt Dơi chúa. Từ nơi chim lạ bùng cháy, một loài cây mọc lên, mang tên của chim lạ, gọi là HOA THIÊN ĐIỂU.

 

SYNOPSIS:

The film tells about the meeting between a man in Tay Nguyen named K’Dam, and

a strange bird with fiery feathers. After saving the strange bird from the bats, K’Dam took care of the seriously injured strange bird. They became close friends. Strange bird restores their strength and has a strong attachment to the village, protects people from the disturbance of bats. The king of bat was angry and led the bats to attack the village. K’Dam and the villagers fought against the evil bats. While K’Dam was in danger, the strange bird sacrificed himself to save K’Dam, turning into a blazing fire to destroy the king of bat. A tree grew from the place where the strange bird burned, called Bird of Paradise Flower.

 

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam