SUỐI NHẠC GIỮA ĐẠI NGÀN TÂY NGUYÊN

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Lê Dũng
Biên kịch/Screenwriter: Trần Quốc Sơn
Quay phim/Cinematographer: Lâm Lê Dũng
Âm thanh/Sound:
Dựng phim/Editor:
Nguyễn Ngọc Đăng Khôi

MUSIC STREAM IN THE MIDDLE OF CENTRAL HIGHLANDS

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG, 32 PHÚT, M 2020

GIAI PHONG FILM JOINT STOCK COMPANY, 32 MIN., 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

 

Trước thực trạng âm nhạc mang bản sắc của đại ngàn Tây Nguyên ngày càng bị mai một, Kaly Tran, người con của làng KonKlor đã tự đứng ra nhận trách nhiệm bảo trì và làm mới nhạc cụ Tây Nguyên. Kaly dành phần lớn nghiên cứu và chế tác rất nhiều loại nhạc cụ bằng tre, nứa như: Bơngbôh, Rong roih. Đinh klong…là những nhạc cụ đệm, hòa âm cùng đàn T’rưng thêm hấp dẫn…Đặc biệt mới đây Kaly cùng cộng sự chế tạo ra bộ cồng chiêng mới trên nền tảng bộ chiêng cũ. Bộ cồng chiêng cải tiếng mang tên “Ding Dông” đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn.

SYNOPSIS

Confronting the fact that the music carrying identity of the Central Highlands is gradually vanished, Kaly Tran, a son of KonKlor village, took the responsibility of maintaining and renewing the Central Highlands musical instruments. Kaly spends most of his time researching and manufacturing many types of bamboo musical instruments such as Bong boh, Rong roih. Dinh klong... which are accompaniment instruments, harmonizing with T’rungfor morecharming... Especially recently, Kaly and his colleagues created a new set of gongs on the basis of the old one. The improved set called “Ding Dong” has received much praise from experts.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam