TẮC MẠCH XẠ TRỊ

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Hà Xuân Trường
Biên kịch/Scriptwriter: Lê Danh Trường
Quay phim/Cinematography: Nguyễn Ngọc Sơn; Vũ Trọng Quảng
Âm nhạc/Music: Trần Tùng
Âm thanh/Sound: Đào Hằng
Dựng phim/Editor: Phạm Quỳnh Anh

RADIOEMBOLIZATION

ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, 27 PHÚT, 2020

PEOPLES ARMY CINEMA, 27 MINS, 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Tắc mạch xạ trị là một phương pháp điều trị ung thư có hiệu quả nhất hiện nay, được các nhà Khoa học Bệnh viện Quân y 108 nghiên cứu áp dụng điều trị ung thư tại Việt Nam. Đây là phương pháp can thiệp qua đường động mạch, sử dụng đồng vị phóng xạ Yttrium-90 đưa trực tiếp vào khối u, qua một ca-tê-te được đặt vào đúng động mạch nuôi khối u, nhằm tập trung tại chỗ liều chiếu xạ đồng thời hạn chế tổn thương các nhu mô gan lành. Phương pháp này ít tác dụng phụ, hiệu quả điều trị cao và đã điều trị thành công cho nhiều bệnh nhân ung thư.

SYNOPSIS: Radioembolizationis one of the most effective cancer treatment methods, researched and applied by scientists at 108 Military Hospital to treat cancer in Vietnam. It is an arterial intervention method, using radioactive isotope Yttrium-90 delivered directly to the tumor, through a catheter placed in the correct artery feeding the tumors, to focus the dose locally irradiation and at the same time limit damage to the healthy liver parenchyma. This method has few side effects, high treatment efficiency, and has successfully treated many cancer patients.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam