TẢN VIÊN SƠN THÁNH

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Trịnh Quang Tùng - Trần Phương Thủy
Biên kịch/Scriptwriter: Trần Phương Thủy
Quay phim/Cinematographer: Tạ Đức Nguyên - Nguyễn Tuấn Anh
 Âm thanh/Sound: Lê Phú Hậu
Dựng phim/Editor: Vũ Thị Duyên

MOUNTAIN SAINT OF TAN VIEN

CÔNG TY TNHH MTV HÃNG PHIM TÀI LIỆU VÀ KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG, 36 PHÚT 20 GIÂY, 2019

CENTRAL DOCUMENTARY AND SCIENTIFIC FILM STUDIO ONE MEMBER CO., LTD, 36 MIN., 20 SEC., 2019

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Tản Viên Sơn là vị thánh tâm linh từ thời xa xưa nước Việt. Tản Viên là vị thánh bất tử đầu tiên, đại diện cho hồn non nước của một giang sơn. Qua câu chuyện thánh Tản được giải mã bằng những biểu tượng văn hóa, người xem cảm nhận cách tư duy văn hóa sâu xa của người Việt xưa, cảm nhận được giá trị giang sơn trong mối quan hệ tổng thể địa lí bởi sự liên kết văn hóa giữa các vùng miền của đất nước.

SYNOPSIS: Tan Vien Son is a spiritual saint from ancient times in Vietnam. Tan Vien is the first immortal saint, representing the soul of a country. Through the story of Saint Tan deciphered by cultural symbols, viewers can feel the profound cultural thinking of the ancient Vietnamese, the value of land in the overall geographical relationship by the association of culture among regions of the country.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam