Thể loại phim tham dự

PHẢI SỐNG

PHẢI SỐNG

Đạo diễn/Director: Nguyễn Tài Văn
Biên kịch/Scripwriter: Nguyễn Tài Văn
Quay phim/Cinematography: Dương Văn Thuân - Chu Văn Vui - Nguyễn Tài Việt – Hoàng Vũ
Âm nhạc/Music: Đinh Văn Thông

Dựng phim/Editor: Đinh Văn Thông

Ô NHIỄM TRẮNG

Ô NHIỄM TRẮNG

Đạo diễn/Director: Dương Văn Huy
Biên kịch/Scriptwriter: Kỳ Nam, Dương Văn Huy
Quay phim/Cinematography: Đặng Công Sơn, Dương Văn Huy, Nguyễn Tuấn Anh
Âm thanh/Sound: Dương Thế Vinh
Dựng phim/Editor: Nguyễn Kinh Sử

NHỮNG VÙNG ĐẤT HỒI SINH

NHỮNG VÙNG ĐẤT HỒI SINH

Đạo diễn/Direction: Đỗ Thị Huyền Trang
Biên kịch/Scriptwriter: Bùi Thị Thoa
Quay phim/Cinematography: Trịnh Quang Tùng, Đỗ Quang Anh
Âm thanh/Sound: Dương Thế Vinh
Dựng phim/Editor: Lê Hoàng Anh

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Đạo diễn/Director: Dương Ngọc Hòa
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Vũ Đức
Quay phim/Cinematography: Tạ Đức Nguyên, Nguyễn Phương Hoa
 Âm thanh/Sound: Nguyễn Sỹ Bằng
Dựng phim/Editor: Trịnh Thị Ngọc Quỳnh

MỘT GIẢI  PHÁP  MỀM

MỘT GIẢI PHÁP MỀM

Đạo diễn/Director: Nguyễn Sỹ Bằng
Biên kịch/Scriptwriters: Dương Thị Thanh Hương, Nguyễn Sỹ Bằng
Quay phim/Cinematography: Nguyễn Anh Tuấn
Âm thanh/Sound: Hoàng Gia Triệu
Dựng phim/Editor: Nguyễn Kinh Sử

MỐI LIÊN HỆ

MỐI LIÊN HỆ

Đạo diễn/Director: Vũ Hoài Nam
Biên kịch/Scriptwriter: Vũ Hoài Nam
Quay phim/Cinematography: Lại Tùng Lâm
Âm nhạc/Music: Lê Huy Bình
Âm thanh/Sound: Lê Huy Bình
Dựng phim/Editor: Lê Huy Bình

 MA TÚY KHÔNG DƯỢC CHẤT

MA TÚY KHÔNG DƯỢC CHẤT

Đạo diễn/Director: NSƯT Vũ Hoài Nam
Biên kịch/Scriptwriter: Vũ Hoài Nam
Quay phim/Cinematography: Nguyễn Việt Đức
Âm nhạc/Music: Lê Huy Bình

Âm thanh/Sound: Lê Huy Bình Dựng phim/Editor: Lê Huy Bình

LŨ MIỀN NÚI

LŨ MIỀN NÚI

Đạo diễn/Director: Trịnh Quang Tùng
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Ánh Ngọc
Quay phim/Cinematography: Đỗ Kim Quyền, Văn Huy
Âm thanh/Sound: Lê Phú Hậu
Dựng phim/Editor: Lương Hồng Quang, Đặng Văn Nam

ĐIỂM MÙ GIAO THÔNG

ĐIỂM MÙ GIAO THÔNG

Đạo diễn/Director: Triệu Văn Đô
Biên kịch/Scriptwriter: Triệu Văn Đô
Quay phim/Cinematography: Triệu Văn Đô, Đăng Đức Thịnh
Âm nhạc/Music: Lê Huy Bình
Âm thanh/Sound: Lê Huy Bình
Dựng phim/Editor: Lê Huy Bình

DỊCH BỆNH VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

DỊCH BỆNH VÀ SỨC ĐỀ KHÁNG CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI

Đạo diễn/Director: Trịnh Quang Bách
Biên kịch/Screenwriter: Trịnh Quang Bách
Quay phim/Cinematography: Nguyễn Việt Đức - Nguyễn Ngọc Mạnh - Lại Tùng Lâm
Âm thanh/ Sound: Đoàn Tài Trọng
Dựng phim/Editor: Đoàn Tài Trọng

ASEN-SÁT THỦ VÔ HÌNH

ASEN-SÁT THỦ VÔ HÌNH

Đạo diễn/Director: Trịnh Quang Bách
Biên kịch/Scriptwriter: Trịnh Quang Bách
Quay phim/Cinematography: Lại Tùng Lâm, Triệu Văn Đô, Cao Xuân Ca
Âm nhạc/Music: Lê Huy Bình
Âm thanh/Sound: Lê Huy Bình
 Dựng phim/Editor: Lê Huy Bình

CHUYỆN THẬT TRƯA 30/4/1975

CHUYỆN THẬT TRƯA 30/4/1975

Đạo diễn/ Director:  Phạm Việt Tùng - Chu Thùy Trang
Biên kịch/Screenwriter: Trần Thị Thu Hằng - Chu Thùy Trang
Quay phim/ Cinematography: Thanh Triều
Âm thanh/ Sound: Lê Văn Tuấn
Dựng phim/ editor: Lê Văn Tuấn

Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam