THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

07-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: NSƯT Nguyễn Hồng Quảng
Biên kịch/Scriptwriter: NSƯT Nguyễn Hồng Quảng
Quay phim/Cinematography: NSƯT Nguyễn Hồng Quảng, Nguyễn Tài Văn, Nguyễn Tài Việt
Âm nhạc, âm thanh/Music and Sound: NSƯT Nguyễn Hồng Quảng
Dựng phim/Editor: Đinh Văn Thông
Biên tập/Editor: Nguyễn Xuân Điệp

NATURE AND HUMANS

BAN  KHOA GIÁO - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM,  25 PHÚT, 2021

SCIENTIFIC AND EDUCATION DEPARTMENT, VIETNAM TELEVISION, 25 MIN., 2021

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

Đạo diễn/Director: NSƯT Nguyễn Hồng Quảng

TÓM TẮT PHIM:

Trong quá trình tiến hóa và đấu tranh sinh tồn, thiên nhiên và con người luôn song hành cùng nhau. Tuy nhiên, việc con người khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên, thải chất độc làm ô nhiễm môi trường và nguồn nước đang làm Mẹ thiên nhiên nổi giận. Hậu quả là sóng thần, bão tố, lũ lụt, hạn hán dịch bệnh và biến đổi khí hậu ngày càng gây hậu quả nghiêm trọng. Các vụ thiên tai ngày càng tăng về số lượng ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân sinh. Đã đến lúc chúng ta phải ý thức rõ hơn về vai trò, chức năng và tầm quan trọng của thiên nhiên. Hành động của chúng ta hôm nay sẽ quyết định tương lai loài người.

SYNOPIS :

In the process of evolution and struggle for survival, nature and humansalways go abreast. However, the factthathumans have exhaustedlyexploitedresources, releasedtoXIc substances thatpollute the environment and water sources ismaking Mother Nature angry. As a result, tsunamis, storms, floods, droughts, epidemics and climate change are increasinglycausingseriousconsequences. Natural disasters are increasing in number and directly affect human life. It’s time to become more aware of the role, function and importance of nature. Our actions todaywilldetermine the future of humanity.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam