TRONG BÓNG ÁO DÀI

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: NSND Nguyễn Hữu Tuấn
Biên kịch/Screenwriter/People’s Artist: NSND Nguyễn Hữu Tuấn
Quay phim/Cinematographer: Trần Quang Hà
Âm thanh/Sound: Hoàng Anh
Dựng phim/Editor: Nguyễn Quế Anh

IN THE SHADE OF AO DAI

HÃNG PHIM HỘI ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM, 47 PHÚT, M 2021

VIETNAM FILM ASSOCIATION FILM STUDIO, 47 MIN., 2021

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

Dựa theo cuốn hồi ký Gánh gánh gồng gồng” (tác giả Nguyễn Thị Xuân Phượng), bộ phim kể về quá trình tham gia cách mạng và cuộc đời hoạt động nghệ thuật của đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Thị Xuân Phượng gắn liền với những thăng trầm của lịch sử dân tộc từ năm 1945 đến nay.

SYNOPSIS

Based on the memoir Ganh ganh gong gong - a lyric in the children folk song”(author Nguyen Thi Xuan Phuong), film is about the process participating in the revolution of documentary director Nguyen Thi Xuan Phuong and her artistic life associated with the ups and downs of the nation’s history from 1945 to present.

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam