TRƯỜNG SƠN NƠI ẤY KHẮC GHI

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Phan Huỳnh Trang
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Mộng Long
Quay phim/Cinematographer: Phạm Đức Dũng - Lâm Lập Hưng
Dựng phim/Editor: Phan Huỳnh Trang

TRUONG SON WHERE THE MARKS ENGRAVED

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG, 25 PHÚT 30 GIÂY, M 2020

GIAI PHONG FILM JOINT STOCK COMPANY, 25 MIN., 30 SEC., 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM: Bộ phim khắc họa đội ngũ họa sĩ thời chống Mỹ như : Phan Oánh, Trang Phượng, Phạm Đỗ Hồng... Họ đã sống và chiến đấu, lao động sáng tác trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại để tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

SYNOPSIS The film depicts a team of painters in the anti-American war time such as: Phan Oanh, Trang Phuong, Pham Do Hong... They lived, fought, and worked on the legendary Truong Son trail to create many valuable works of art

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam