VÀNG TRONG ĐẤT

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Nguyễn Thu
Biên kịch/Scriptwriter: Mỹ Ngọc - Hương Phù Sa
 Quay phim/Cinematographer: Lâm Lập Hưng
Âm thanh/Sound:
Dựng phim/Editor: Nguyễn Ngọc Đăng Khôi

GOLD OF THE SOIL

CÔNG TY CỔ PHẦN PHIM GIẢI PHÓNG, 28 PHÚT, M 2020

GIAI PHONG FILM JOINT STOCK COMPANY, 28 MIN., 2020

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT PHIM:

Trước đây, người nông dân thường coi rơm rạ là phế phẩm nông nghiệp nên đem đốt bỏ sau vụ thu hoạch. Việc đốt đồng, từ lâu đã trở thành một thói quen trong nông nghiệp của người dân. Tuy nhiên, ngày nay khoa học nông nghiệp đã chỉ ra, có nhiều cách sử dụng rơm rạ vô cùng hiệu quả. Người nông dân cần hiểu rõ giá trị của rơm cũng như cách xử lý rơm một cách hữu ích nhất. Việc xử lý rơm đúng cách ngoài góp phần bảo vệ môi trường, còn là nguồn lợi lớn cho nhà nông.

SYNOPSIS

In the past, farmers often considered straw as agricultural waste, so they burned it after the harvest. That doing has long become a habit in people’s agriculture. However, today, agricultural science has shown that there are many ways to use

rice straw effectively. Farmers need to understand the value of straw as well as how to handle it in the most useful way. Proper straw treatment not only contributes to environmental protection, but also a great source of benefits for farmers.

 

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam