VỀ ĐÂU NHỮNG CÁNH CHIM TRỜI

11-11-2021
In trang

Đạo diễn/Director: Nguyễn Tài Văn
Biên kịch/Scriptwriter: Nguyễn Tài Văn
Quay phim/Cinematographer: Chu Văn Vui - Nguyễn Tài Vũ - Lê Công Anh
Âm thanh/Sound: Đinh Văn Thông
Dựng phim/Editor: Đinh Văn Thông

 

WHERE ABOVE THE SKY THE BIRDS FLY

BAN KHOA GIÁO - ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, 25 PHÚT 46 GIÂY, M 2021

EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC DEPARTMENT - VIETNAM TELEVISION, 25 MIN., 46 SEC., 2021

PHÂN LOI PHIM/FILM CLASSIFICATION: P

TÓM TẮT: Trước đây, nước ta có nhiều loài chim di cư trú ngụ để tìm kiếm thức ăn, tích lũy năng lượng cho giai đoạn tiếp theo của cuộc hành trình. Tuy nhiên, những năm gần đây, ngay ở các Vườn Quốc gia, các Khu bảo tồn thiên nhiên được bảo vệ nghiêm ngặt đều đã vắng bóng và thưa dần tiếng hót của các loài chim. Một số loài như Cò mỏ thìa, Rẽ mỏ thìa đã không còn thấy xuất hiện. Năm 2020, không có một cá thể Sếu Đầu Đỏ nào được ghi nhận ở Việt Nam. Các loài chim hoang dã đã “bay” đi đâu?Tương lai của hàng trăm loài chim ở Việt Nam đang là câu hỏi vẫn chưa có lời đáp: Về đâu những cánh chim trời?

SYNOPSIS In the past, many migratory birds fly to our country in searching for food and gather energy for the next stage of the journey. However, in recent years, even in the National Parks, a strictly protected zone have experienced the gradually absent of migratory birds and their singing. Some species such as Platalea and Eurynorhynchuspygmeusare no longer seen. In 2020, not a single Red-Headed Crane has been recorded in Vietnam. Where did the wild birds go? The future of hundreds of bird species in Vietnam is left unanswered: Where do above the sky the birds fly?

 

 

Để gửi comment vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới
; Thong ke

Copyright © 2021 Liên hoan phim Việt Nam